KOCAELİ AÇIK VERİ PLATFORMU

Açık veri  platformu herkes tarafından serbestçe kullanılabilen, dağıtılabilen, anonimleştirilmiş ve KVKK uygunluğu sağlanan verileri erişilebilir hale getiren bir veri yönetim sistemidir. Belediyemiz ve iştiraklerinin veri havuzlarında gizli özelliği taşımayanlar, kişisel veri barındırmayanlar ve yayınlanmasında sakınca olmayan kamusal veriler ve veri sahiplerinin açık veri olması konusunda uzlaştıkları veri setleri seçilerek açık veri platformunda; güncellenme tarihleri, indirilme ve görüntülenme sayıları, kategorileri ile birlikte  .csv,.xlsx, web API olarak yayınlanmaktadır.