ATIKLARDAN BİYOGAZ ELDESİ VE ENTEGRE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

İlimiz genelinde kent merkezine kadar yayılmış halde bulunan kanatlı ve büyükbaş hayvanların atıkları, Belediyemizin yeşil alanlarında oluşan çim atıkları, sebze ve meyve halleri vb. yerlerden kaynaklı atıkların bertarafının sağlanması, bu atıklar için sıfır atık hedefine ulaşılmasını sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla TÜBİTAK KAMAG projeleri kapsamında; Büyükşehir Belediyesinin müşteri kuruluş olduğu, TÜBİTAK MAM, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü tarafından yürütülen 106G112 nolu “Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı” projesi dahilinde, İlimiz İzmit İlçesi Alikahya Atatürk, Solaklar Cd. No:350 adresinde mukim Entegre Atık Bertaraf Tesisi içerisinde 29,6 ton/gün besleme kapasiteli pilot ölçekli biyogaz üretim tesisi kurulmuştur.

Biyogaz Tesisimiz  2011 yılı Haziran yında işletmeye alınmış olup, Belediye iştirakimiz İZAYDAŞ tarafından işletilmektedir.