DEPO GAZINDAN (LFG) ENERJİ ÜRETİMİ

Kocaeli ili genelinde oluşan katı atıklar düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmektedir. Bertaraf edilen atıklar içerisindeki organik kısmın anaerobik şartlarda mikroorganizmalar tarafından parçalanması sonucu oluşan depo gazı (LFG), gaz toplama sistemi ile toplanmakta ve “Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi”nde değerlendirilmektedir.

Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Gazdan (LFG) Elektrik Üretim Santrali bağlantılarının yapılması ve elektrik üretimine İzmit’te 02.03.2012 tarihinde, Dilovası’nda 24.10.2015 tarihinde elektrik üretimine başlanmış olup, halen iki adet düzenli depolama sahasında oluşan gazdan (LFG) elektrik üretilmektedir.