AFET ZARARLARININ AZALTILMASI

Proje Çıktıları:

- Afet ve acil müdahale sistemi ilimizde kurulacaktır.
- Deprem Erken uyarı sistemi alt yapısı ilimizde oluşturulacaktır.
- Kocaeli ili bina risk incelemesi ilimiz için yapılacaktır.
- İlimiz alt yapı tesisleri doğalgaz, su boruları, baraj, göller kanalizasyon vb. incelenecektir.
- Afetler tüm boyutlarıyla Deprem, Endüstriye, kazalar, heyelan, taşkınlar proje kapsamında incelenecektir