AFET ZARARLARININ AZALTILMASI AKILLI KENT PROJESİ

 Kocaeli İli Afet Zararlarının azaltılmasında akıllı şehir uygulama projesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir ve AfAD ile yapılmaktadır. Türkiye’de ilk  defa Kocaeli’de yapılarak, diğer şehirlere örnek olması hedeflenen projeyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet le ilgili projelerde öncelik  verilmesine yönelik Kocaeli pilot il olarak çalışmalara katılacaktır.

 

 Proje Çıktıları:

 

  • Afet ve acil müdahale sistemi ilimizde kurulacaktır.
    Deprem erken uyarı sistemi alt yapısı ilimizde oluşturulacaktır.
    Kocaeli ili bina risk incelemesi ilimiz için yapılacaktır.
    İlimiz alt yapı tesisleri doğalgaz, su boruları, baraj, göller kanalizasyon vb. incelenecektir.
    Afetler tüm boyutlarıyla deprem, kazalar, heyelan, taşkınlar proje kapsamında incelenecektir