UKOME YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın sorumluluk sınırları içerisinde bulunan görevlerinin yerine getirebilmesi amacıyla vatandaş ve kurum başvuru süreçlerinin sisteme dahil edilerek gelen taleplerin değerlendirilmesi ile UKOME ve UTDK kararlarının ve envanterlerin tüm süreçlerinin yönetilebilmesi, sorgulanabilmesi ve analiz yapılabilmesi amacıyla güncel teknolojiler kullanılarak CBS Tabanlı UKOME Bilgi Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve kurulması amaçlanmıştır.