İÇMESUYU BiLGİ YÖNETİM SİSTEMİ(İZMİT PROJESİ)

Kocaeli’nin yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük, toplam mevcut su kayıpları hesaba katıldığında kayıp oranı yüksek olan ve çözüme en çok ihtiyacı olan ilçesi konumundaki İzmit’te, su kayıplarını azaltmak üzere “Kocaeli İli İzmit İlçesi’nde Su Kayıplarının Azaltılması Projesi” geliştirilmiştir.

Proje Kapsamında Çalışılan Hat Uzunluğu 720 km

Hidrolik modelleme yöntemi ile optimum basınç

Tüm şebekenin SCADA merkezinden kontrolü

Arızaların SCADA merkezinden anında tespiti

157.884 Aboneye hizmet verilen bölge; 71 adet izole bölgeye ayrılmıştır.