GERİ KAZANIM SUYU PROJESİ

“Geri Kazanım Suyu” projesiyle bu proaktif atık su yöntemini Kocaeli’nin hizmetine sunmuştur.

Endüstriyel Yıllık Ortalama Kullanım:  12 Milyon m³

Yıllık Kapasite:  41 Milyon m³

       Yıllık Kazanılan Su Miktarı 6 Milyon m³

Sanayiye verilen su miktarının 3'te 1'ini Geri Kazanım Suyundan sağlıyoruz.