ATIK SU TRANSFER İZLEME MERKEZİ

Sistem sayesinde, Evsel ve/veya endüstriyel atık su taşıyan bütün araçların online takip edilmesiyle; Kanalizasyon hatlarına, derelere ve çevreye atık su deşarjları kontrol altına alınıp, çevre ve insan sağlığı korunarak bütüncül ve önleyici bir çevre yönetimi uygulanmaktadır.

Kocaeli İli sınırları ve İSU yetki alanı içinde Kurumumuz tarafından Çalıştırma İzin Belgesi verilmiş vidanjörler Kocaeli Atık Su Transfer Sistemi (KATİS) online izlenmekte ve veriler altına alınmaktadır.

(Dolum ve boşaltım koordinatları, tarihi, saati, miktarı, araç bilgileri ve transfer sırasında vidanjör içerisindeki atık su miktarı)