7/24 Kontrol: Atık Su SCADA Sistemi Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve sürekli biçimde kontrol altında tutularak uzaktan tek merkezden sürecin yönetilebilmesi esasına dayanan Atık Su SCADA Sistemi başta İzmit Körfezi olmak üzere kentimizin doğal güzelliklerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Yüksek teknoloji ürünü olan Atık Su SCADA Sistemi ile atık su arıtma tesisleri, atık su terfi merkezleri, atık su hatları, yağmur suyu terfi merkezleri ve kirletici potansiyeli yüksek olan sanayi tesisleri sürekli olarak izlenebilmekte, çevre ve insan sağlığı açısından sıkıntı oluşturabilecek durumlara anında müdahale edilmektedir.

Atık Su SCADA Sistemi ile 56 atık su terfi merkezi, 14 yağmur suyu terfi merkezi, 16 atık su arıtma tesisi, 29 kanalizasyon kolektör hattı, 5 yağmur suyu kolektör hattı, 30 sanayi tesisi çıkışı olmak üzere toplam 150 adet istasyonun SCADA Merkezi’nden izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır.