YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ

Bu alandaki çalışmalarımız İSU ve İZAYDAŞ  iştiraklerimiz tarafından yapılmaktadır.

18.000  hanenin elektrik ihtiyacı atık geri kazanımdan elde edilmektedir. Böylece Kandıra İlçesindeki konutların elektrik ihtiyacı atık geri kazanımından karşılanmaktadır.